Society 5.0 คืออะไร

Society 5.0 คืออะไร แผนพัฒนาประเทศใหม่มุ่งไปสู่อนาคต ช่วงนี้แต่ละประเทศกำลังพยายามปฏิรูปตัวเองเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไทยเราก็มีโครงการไทยแลนด์ 4.0 ที่ญี่ปุ่นเข้าก็วางเป้าที่จะปฏิรูปประเทศเพื่อพัฒนาส … อ่านเพิ่มเติม Society 5.0 คืออะไร