Home ความรู้ Society 5.0 คืออะไร

Society 5.0 คืออะไร

by Michael
0 comment
Society 5.0

What is Society 5.0

Society 5.0 คืออะไร

แผนพัฒนาประเทศใหม่มุ่งไปสู่อนาคต

ช่วงนี้แต่ละประเทศกำลังพยายามปฏิรูปตัวเองเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไทยเราก็มีโครงการไทยแลนด์ 4.0 ที่ญี่ปุ่นเข้าก็วางเป้าที่จะปฏิรูปประเทศเพื่อพัฒนาสู่การเป็นสังคม 5.0 (Society 5.0) เช่นกัน

ชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของเขาว่า “ตอนนี้เรากำลังจะได้เป็นประจักษ์พยานของการเปิดประตูสู่ยุคที่ 5 ตอนนี้เราสามารถของทางออกให้กับปัญหาที่ในอดีตไม่อาจแก้ได้ นี่คือยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมต่อกัน ทุกเทคโนโลยีหลอมรวมกัน และนี่คือการมาถึงของสังคม 5.0”

ถ้าดูแต่ตัวเลข ระหว่างเลข 4 กับเลข 5 ยังไงเลข “5” มันก็ต้องล้ำกว่า “4” อยู่แล้ว แต่บางทีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ เราอาจต้องดูนิยามกันซะก่อน

อย่างไทยที่ใช้ “4.0” นั่นหมายถึง การหันมาเน้นเรื่องของ “นวัตกรรม” แทน ซึ่งถ้าไล่กันตามลำดับแล้วของไทยเรา 1.0 คือ เกษตร, 2.0 คือ อุตสาหกรรมเบา, 3.0 คือ อุตสาหกรรมหนัก

ส่วนที่ญี่ปุ่นเขามาเป็น 5.0 นั้น ทาง Keidanren สมาคมธุรกิจขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นได้อธิบายในรายงานเมื่อปีกลาย โดยแบ่งพัฒนาการทางสังคมของพวกเขาเป็น 5 ระดับคือ 1.0 ยุคล่าสัตว์หาของป่า (ดึกดำบรรพ์มาเลย), 2.0 ยุคเกษตร, 3.0 ยุคอุตสาหกรรม, 4.0 ยุคข้อมูลข่าวสาร และยุคสังคม 5.0 อันหมายถึง สังคมฉลาดสุดๆ (Super Smart Society)

กลับมาที่ สังคม 5.0 ของญี่ปุ่น ทาง Keidanren ยอมรับว่า ขณะนี้การปฏิรูปทางด้านวิทยาการและสังคมได้เดินหน้ากันไปหลายประเทศแล้ว ส่วนญี่ปุ่นเพิ่งจะเริ่มเอากับเขาเมื่อไม่นานมานี้นี่เอง

ตัวอย่างเช่นที่เยอรมนี ที่ประกาศเรื่อง “Indrustrie 4.0” ตั้งแต่ปี 2010 (ซึ่งอุตสาหกรรม 4.0 หรือแนวคิดเรื่องระบบการผลิตแบบอัจฉริยะของเยอรมนีก็มีหลายคนเอาไปใช้เป็นบรรทัดฐาน และแรงบันดาลใจกันเยอะ) หรือ GE ในสหรัฐฯ ก็เสนอเรื่อง “Industrial Internet” ตั้งแต่ปี 2012 แล้ว

ที่นี้มาดูที่เรื่องของพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการปฏิรูปสู่สังคม 5.0 ตามคำอธิบายของ Keidanren บอกว่าต้องอาศัยการผนวกโลกไซเบอร์ (cyber space) กับโลกทางกายภาพ (physical space) เข้าด้วยกันโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐาน พร้อมมี AI และหุ่นยนต์ เป็นปัจจัยในตัวเร่งกระบวนการด้วย

ส่วนเป้าหมายในการปฏิรูปของพวกเขาก็มีอยู่ 3 ด้านหลัก คือ

1. การปฏิรูปคน ด้วยการเพิ่มโอกาสและศักยภาพของคน ซึ่งมีการย้ำถึงคนแก่และผู้หญิง โดยตั้งเป้าว่าทุกคนจะต้องมีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัย สามารถใช้ชีวิตได้ตามปรารถนา

2. การปฏิรูปผู้ประกอบการ ด้วยการพัฒนาผลิตภาพผ่านการปฏิรูปโครงสร้างธุรกิจและเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอล พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมและโลกาภิวัตน์

3. แก้ปัญหาทางสังคม ที่ถูกเน้นก็มีเรื่องของประชากรที่กำลังลดลงและเข้าสู่วัยชราเป็นจำนวนมาก รวมทั้งปัญหาภัยธรรมชาติ ซึ่งพวกเขาเชื่อว่า การขยายธุรกิจใหม่ๆ ไปต่างแดนจะมีส่วนแก้ปัญหาได้ในระดับโลกด้วย

นอกจากนี้ทาง Keidanren ก็ได้กล่าวถึงการตระหนักรู้ถึงปัญหาด้านต่างๆ และการแก้ไขปัญหาอย่าง “ชาญฉลาด” แบบ smart society ที่พวกเขาพยายามโปรโมต โดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพเดิมของประเทศ เหมือนอย่างการที่ประเทศกำลังเจอปัญหาประชากรลดลง และกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ก็เลยต้องหันมาส่งเสริมการมีส่วนรวมของผู้หญิง และผู้สูงอายุในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น เป็นต้น

Society 1.0Society 1.0 Hunting Society

สังคมยุคล่าสัตว์

Society 2.0

Society 2.0 Farming Society

สังคมยุคเกษตรกรรม

Society 3.0

Society 3.0 Industrial Society

สังคมยุคอุตสาหกรรม

Society 4.0

Society 4.0 Information Society

สังคมยุคสารสนเทศ

Society 5.0

Society 5.0 Super smart Society

สังคมยุคซูเปอร์สมาร์ท

Society 5.0 แสดงรูปแบบที่ 5 ของสังคมในประวัติศาสตร์มนุษย์ของเราตามลำดับเวลาตาม ล่าสัตว์เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และข้อมูล การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่กำลังสร้างคุณค่าและบริการใหม่ขึ้นมาอีกแบบหนึ่งซึ่งจะนำชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นมาสู่ทุกคน


ชีวิตประจำวันและรูปแบบการทำงานของเราจะเปลี่ยนไป

ลองมาดูตัวอย่าง Society 5.0

Society 5.0 – The near future… 

Drone

1. Drones

เครื่องบินจะมา ถึงเมืองของคุณ!

 

Drones กำลังถูกนำไปใช้ในการส่งมอบสินค้าสำรวจสถานที่และสนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติทั่วโลก พวกมันสร้างความหวังและความฝันทะยานผ่านทุ่งนาและภูเขาไปยังพื้นที่ใกล้เคียงของคุณเอง

 

 

 

 

Drone delivery


AI Home Appliances

2. AI เครื่องใช้ในบ้าน

เครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะจะทำให้ชีวิตประจำวันน่าพึงพอใจมากขึ้น

 

เครื่องใช้ในบ้านฝังปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้รับการพัฒนาและจำหน่ายทั่วโลกเช่นเดียวกับในญี่ปุ่น “ความสะดวกสบาย” จะเร่งความเร็วเมื่อเชื่อมโยงเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน
AI จะช่วยเหลือชีวิตประจำวันของคุณ

 

 

 

Ai Refrigerator

AI Speaker


Medical Care and Nursing

3. การแพทย์และการพยาบาล

ผู้ช่วยที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจะมาพบกับผู้ดูแลและผู้รับการดูแล

 

สังคมผู้สูงอายุของเรากำลังท้าทายความสามารถของเราในการให้การดูแลทางการแพทย์และการพยาบาล หุ่นยนต์และเทคโนโลยีรูปแบบอื่น ๆ กำลังนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

 

 

 

 

Telemedicine

Nursing Robots

Monitoring Service


Smart Work

4. งานอัจฉริยะ

บทบาทที่เพิ่มขึ้นของหุ่นยนต์จะไม่ต้องทำงานหนัก!

 

การทำงานที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและอันตราย ผู้ที่ทำงานหนักในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายจะมีคู่หูที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ในไม่ช้า – พันธมิตรที่สามารถทำงานได้ทุกเงื่อนไข

 

 

 

 

Autonomous Tractors

Cleaning Robots

ICT cultivation


Smart Management

5. การจัดการอัจฉริยะ

ทำให้การช็อปปิ้งและการเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วย“คลาวด์” ขนาดใหญ่

 

การให้บริการคลาวด์ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วเมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้ผู้ใช้และ บริษัท ต่างพอใจ การลงทุนที่ต่ำและการบูรณาการที่ง่ายเป็นประโยชน์ต่อองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงธุรกิจแต่ละประเภท

 

 

 

The Accounting CloudThe Ryokan CloudProduction and Sales management


Autonomous vehicles

6. ยานพาหนะอัตโนมัติ

ฮีโร่ใหม่กำลังปรากฎตัวในวงการโลจิสติกส์และการขนส่ง

 

การขับขี่แบบอัตโนมัติซึ่งมักปรากฎในภาพยนตร์และมังงะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นสัญลักษณ์ของอนาคต เราคาดว่าจะเห็นการใช้งานเริ่มต้นในการขนส่งสาธารณะและการขนส่งและกระจายไปยังครัวเรือนทั่วไป

 

 

 

 

Autonomous busesTruck Caravan

Credit Information and Photo and VDO

www.gov-online.go.jp

www.keidanren.or.jp

The MATTER


THAILAND 4.0 คืออะไร

Thailand 4.0 คืออะไร

การเชื่อมโยงระหว่าง INDUSTRY 4.0 ของเยอรมนี และ THAILAND 4.0 ของไทย

การเชื่อมโยงระหว่าง Industry 4.0 ของเยอรมนี และ Thailand 4.0 ของไทย

0 comment
2

You may also like

Leave a Comment