by Webmaster

INTRUSION DETECTION SERVICE

การบริการการตรวจจับการบุกรุก

การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเพิ่มเติมสำหรับการนำเสนอแบบออนไลน์ของคุณ การโจมตีทางเครือข่ายอาจเป็นภัยคุกคามสำคัญในอินเทอร์เน็ต ไฟร์วอลล์และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสสามารถขจัดภัยคุกคามที่สำคัญได้ แต่ไม่สามารถป้องกันการโจมตีเกี่ยวกับเครือข่ายภายในได้

การป้องกันโดยการใช้มาตรการ IDS / IPS ของโครงสร้างเครือข่ายหลักของโฮสเวย์จะช่วยป้องกันเซิร์ฟเวอร์ของคุณจากภัยคุกคามส่วนใหญ่ เรามี IDS ที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการรวมทั้งบริการการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรส่วนงานของคุณที่กำหนดไว้ให้มีความปลอดภัยสูงสุด

การบริการการรักษาความปลอดภัยเสริม

1. การตรวจจับการบุกรุก / การป้องกันการบุกรุก
  • ขึ้นอยู่กับ SNORT
  • สามารถประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ที่มีและสามารถใช้กับสภาพแวดล้อมของระบบลูกค้าได้ด้วย
  • การแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีการปรากฏความผิดปกติ
  • การเปิดใช้งานกฎไฟร์วอลล์โดยอัตโนมัติตามความต้องการของลูกค้า
2. การรักษาความปลอดภัยAddons
  • การดำเนินงานปกติของการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด
  • ดำเนินการสแกนความปลอดภัยแบบไม่สร้างความเสียหายตามหลักเกณฑ์ PCI
  • การแจ้งเตือนการอัพเดทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแพทช์หรือช่องโหว่ของระบบเซิร์ฟเวอร์ด้วย

คุณใช้ E Commerce กับการเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตหรือไม่? โดยปกติจำเป็นต้องมีใบรับรองเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแนวทาง Payment-Card-Industry (PCI) ทางเรายินดีที่จะให้คำปรึกษากับคุณ