5 สาขาวิชาแห่งอนาคต (ระดับปริญญาตรี)

1. ผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ประยุกต์วัตกรรมในด้านต่างๆเช่น สุขภาพ  และ AI สู่การประกอบธุรกิจ หลักสูตร “นวัตกรรมบูรณาการ” (Inter) มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 442,000 บาท/ปี (ไม่รวม Summer) โดยประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “สถ … อ่านเพิ่มเติม 5 สาขาวิชาแห่งอนาคต (ระดับปริญญาตรี)