Home ข่าวสารเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงการปกป้องข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์อเมริกันและสภาพแวดล้อมของคลาวด์ของประเทศสหรัฐอเมริกา