by Hostway Thailand
Tax

กรณีต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย

หน่วยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 1%

นิติบุคคลและคณะบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3% 

ทางเราจะจัดส่งใบกำกับภาษีให้ท่านเมื่อได้รับเอกสารใบหัก ณ ที่จ่ายตัวจริง
โดยทางลูกค้าต้องเเจ้งชื่อ-ที่อยู่ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ในการออกใบเสร็จเข้ามาทางอีเมล์ sales@hostway.co.th

(กรณีไม่ได้เเจ้งรายละเอียดในการออกใบกำกับภาษีเเละส่งหัก ณ​ที่จ่าย ทางเราจะออกย้อนหลังใบเสร็จได้ 1 เดือนเท่านั้น)

ที่อยู่ในการออกเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท โฮสเวย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงานใหญ่

11/52 หมู่ที่ 3 (หมู่บ้านทาวน์อเวนิวใจแก้วเอราวัณ 16) ตำบลหนองหอย
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105558059442

 (+66) 052-080-776

 (+66) 091-070-4096

ที่อยู่จัดส่งเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริงให้ทางเรา

คุณ จิรภาณินทร์

ฝ่ายบัญชี

บริษัท โฮสเวย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงานใหญ่

11/52 หมู่ที่ 3 (หมู่บ้านทาวน์อเวนิวใจแก้วเอราวัณ 16) ตำบลหนองหอย
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

 (+66) 052-080-776

 (+66) 091-070-4096